ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πρόγραμμα μαθημάτων Ύλη Οικονομικών Επιστημών Νομικής Αθήνας
  Δείγμα Σημειώσεων    
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012-2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι  1750-1914

1. Οι σημειώσεις του μαθήματος που βρίσκονται στο site του Τμήματος   (www.econ.uoa.gr)

2. Από το βιβλίο των Derek H. Aldcroft-Simon P. Ville ,Η ευρωπαική οικονομία 1750-1914, εκδ. Αλεξάνδρεια Σόλωνος 138,  Αθήνα 2005, τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή ( σελ. 11-16) .

3. Ο μετασχηματισμός στη γεωργία  ( σελ.93-132)

 

Οικονομική Θεωρία

Το  μάθημα αρχίζει με την εισαγωγή στην  οικονομική επιστήμη  και  τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης ,προχωρεί στην ανάλυση  της ισορροπίας της αγοράς και στο ρόλο της κυβέρνησης στη μικτή οικονομία. Στη συνέχεια εξετάζει την θεωρία της επιχείρησης , της διάρθρωσης των  αγορών αγαθών  και της λειτουργίας των  αγορών των συντελεστών παραγωγής. Στο πλαίσιο της μικροοικονομικής θεωρίας, αναλύονται θέματα της οικονομικής ευημερίας

του ανθρώπινου κεφαλαίου,της πολιτικής ανταγωνισμού,και του ρόλου της κυβέρνησης στην κατανομή των οικονομικών πόρων. Το μάθημα αυτό τελειώνει με την ανάλυση της έννοιας της γενικής ισορροπίας και προετοιμάζει τους φοιτητές για την μακροοικονομική ανάλυση και την οικονομική πολιτική.

Διδακτικό βοήθημα:

D.Begg,S. Fiscer-R.Dornbusch,Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική 2006 . Πατησίων 75.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

1. Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο  της στατιστικής επιστήμης. Εξέταση της στατιστικής ως μεθόδου επιχειρηματικής έρευνας και επισκόπηση της ανάπτυξης της στατιστικής. Εφαρμογή της στατιστικής στην οικονομική επιστήμη. Η φύση και ακρίβεια των στοιχείων ,τα διαθέσιμα στοιχεία και οι πηγές τους. Βασικές γνώσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης στατιστικών ερευνών. Μέθοδοι παρουσιάσεως των στατιστικών στοιχείων: Κατάρτιση πινάκων και τρόποι ταξινομήσεως των στοιχείων. Τεχνικές κατασκευής διαγραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες στοιχείων. Εφαρμογές στην πράξη  των λόγων και ποσοστών. Περιγραφικά μέτρα κατανομών συχνότητας. Μέτρα κεντρικής τάσεως ,διασποράς, ασυμμετρίας, κυρτώσεως και συγκεντρώσεως. Έννοια και κατηγορίες αριθμοδεικτών, προβλήματα κατάρτισης τους, πρωτογενές υλικό και χρησιμοποιούμενοι τύποι. Ειδικά θέματα. Οι βασικοί αριθμοδείκτες.

2. Συνδυαστική Ανάλυση. Θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίες διακριτές μεταβλητές.

3. Βασικές διακριτές κατανομές.

Διδακτικά βοηθήματα:

Κ. Δρακάτος,Περιγραφική  Οικονομική Στατιστική, Β΄έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, 1993, Νικηταρά 2.

Γ.Δονάτος- Β. Χομπάς, Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1988 Σόλωνος 69

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Νομική Σχολή Αθηνών Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης
Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών Οικονομικό Τμήμα Νομικής Αθηνών
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

Create your own banner at mybannermaker.com!