ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
 
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ) Μάθημα: Μαθηματικά
·    Φυσικοί αριθμοί: Αναπαράσταση των φυσικών αριθμών. Η διάταξη των φυσικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών. Η μαθηματική επαγωγή.  
·    Διαιρετότητα: Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί. Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κριτήρια διαιρετότητας. Οι βασικοί αλγόριθμοι για τις πράξεις. Μεταθέσεις και απαριθμήσεις.
·    Κλασματικοί αριθμοί: Αναπαράσταση κλασματικών αριθμών. Η διάταξη των κλασματικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κλασματικών αριθμών.
·    Δεκαδικοί αριθμοί: Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. Εφαρμογές: Αναλογίες, Ποσοστά. Συνδυασμοί. Πιθανότητες.
·    Ακέραιοι αριθμοί και διοφαντικές εξισώσεις.
·    Σύνολα: Πράξεις μεταξύ συνόλων. Συναρτήσεις. Πληθικοί αριθμοί.
·    Γεωμετρία του επιπέδου: Ιδιότητες, εμβαδόν και περίμετρος των βασικών σχημάτων: (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος). Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Πυθαγόρειο θεώρημα.  Παραλληλία. Αναλογίες.
·     Γεωμετρία του χώρου: Ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας και όγκος των βασικών σχημάτων: κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα.

Βιβλιογραφία:
1. Το βιβλίο Ευκλείδιας Γεωμετρίας της Α & Β Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.
2. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία.
 


2) Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
1. Θεωρητικές προσεγγίσεις του Σχολείου.
2. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα. Επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή.
3. Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού και η λειτουργία τους.
4. Οι σκοποί της διδασκαλίας. Μοντέλα διδακτικής στοχοθεσίας.
5. Διεξαγωγή της διδασκαλίας (φάσεις της αποτελεσματικής διδασκαλίας).

Ενδεικτική βιβλιογραφία
α) Ι. Γκοβαρης, Χ.(2013). Διδασκαλία και μάθηση στο διαπολιτιστικό σχολείο. Αθήνα, Gutenberg
β) Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα, Gutenberg.
γ) Α. Καψάλης & Ν. Χανιωτάκης (2011) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.3) Μάθημα: Θεωρητική Γλωσσολογία
1. Ορισμός, αντικείμενο έρευνας, μεθοδολογία και κλάδοι της γλωσσικής επιστήμης.
2.
Βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας. Το γλωσσικό σημείο. Η διπλή άρθρωση.
3.
Γλωσσική επικοινωνία και γλωσσικός κώδικας, Γλωσσικές πράξεις. Αρχές της επικοινωνίας.
4. Η εξέλιξη της γλώσσας. Συγχρονία και διαχρονία. Προέλευση των γλωσσών. Γλωσσική αλλαγή. Η πραγμάτωση της γλώσσας: φθόγγοι και φωνήματα. Η γλώσσα ως σύστημα: γραμματική και λεξιλόγιο.
5.
Γραμματική ανάλυση: Μοντέλα γραμματικής ανάλυσης τα είδη της γραμματικής, επίπεδα και μονάδες γραμματικής ανάλυσης.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα, Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
β)
Μήτσης,Ν. (1995, ά εκδ.). Η διδασκαλία της γραμματικής στης πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέρος Ι. Θεωρητικά Θέματα. Αθήνα, Gutenberg.
γ)
Χριστίδης Α.-Φ. (επιμ.). (2001). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Ρόδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ
Σημειώσεις Κατατακτηρίων εξετάσεων Παιδαγωγικού Βόλου (Δείγμα σημειώσεων)
Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων
Ύλη Παιδαγωγικού Βόλου