ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
 
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 

ΜΑΘΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Θεματικές ενότητες
α) Παιδαγωγική επιστήμη: Θεωρητική θεμελίωση, επιστημονικό πεδίο
β) Σχολείο, αγωγή και κοινωνία
γ) Το παιδαγωγικό ζεύγος: Μαθητής – δάσκαλος
δ) Η παιδαγωγική σχέση και η διαπροσωπική επικοινωνία στη σχολική τάξη
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
2. Κωνσταντίνου, Χ. (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Αθήνα: Gutenberg.

 


ΜΑΘΗΜΑ 2: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θεματικές ενότητες
Α. Νεοελληνική Γλώσσα
α. Ιστορική αναδρομή και φάσεις της Ελληνικής Γλώσσας
β. Νεοελληνικό Λεξιλόγιο (Παραγωγή – Σύνθεση – Σύνταξη – Κλίση – Τονισμός)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, επιμ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, εκδ. ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999.

Β. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Η νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και τη γενιά του ’30
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978 (17η ανατ. 2009).
2. Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003.

 


ΜΑΘΗΜΑ 3: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Θεματικές ενότητες
1. Στοιχεία θεωρίας αριθμών
2. Συστήματα αρίθμησης
3. Στοιχεία και θεωρία συνόλων
4. Ευκλείδεια Γεωμετρία

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Θ. Εξαρχάκος, (1991). Εισαγωγή στα Μαθηματικά. Τόμος Ά: Άλγεβρα. Αθήνα. Λεμονίδης, Χ. (2000)
2. Στοιχεία αριθμιτικής και Θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
3. Τριανταφυλλίδης, Τ., Σδρόλιας, Κ. (2005). Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Ρόδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σημειώσεις Κατατακτηρίων εξετάσεων Παιδαγωγικού Ιωαννίνων (Δείγμα σημειώσεων)
Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων
Ύλη Παιδαγωγικού Ιωαννίνων