ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ

Σημειώσεις Κατατακτηρίων εξετάσεων Παιδαγωγικού Προσχολικής Αγωγής Βόλου (Δείγμα Σημειώσεων)

Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων
Ύλη Παιδαγωγικού Προσχολικής Αγωγής Βόλου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ρόδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Βόλου
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Αλεξανδρούπολης

Μετρητής επισκέψεων

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
3. Ισοτιμία από ΔΙΚΑΤΣΑ (για πτυχία Παν/μίων εξωτερικού)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου.
Οι εξετάσεις διεξάγονται στο διάστημα 1-10  Δεκεμβρίου.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ 2010
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α. Για το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»

• Βοσνιάδου Σ. (2001). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α’, Βιολογικές Αναπτυξιακές και Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.

 

Β. Για το μάθημα «Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης»

•  Δόμνα-Μίκα Κακανά, Γιώτα Σιμούλη (επιμ.) Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008.

Συγκεκριμένα τα ακόλουθα κεφάλαια:

 1. Δόμνα - Μίκα Κακανά, Ο κύβος του Ρούμπικ και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (σ.13-25)
 2. Φωκίων Γεωργιάδης & Απόστολος Ζήσιμος, Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής και προσχολικής αγωγής μέσα από τον αντιρατσιστικό λόγο και την κοινωνική δικαιοσύνη: Μια κριτική επισκόπηση του θέματος (σ. 28-35)
 3. Έλση Ντολιοπούλου, Η υποχρεωτικότητα στο νηπιαγωγείο (σ. 60-70)
 4. Κατιφένια Χατζοπούλου & Δόμνα-Μίκα Κακανά, Από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτικό ερευνητή (σ. 88-94)
 5. Κώστας Χρυσαφίδης, Διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, ευέλικτη ζώνη: Μια προσπάθεια αναμόρφωσης της ζωής του ελληνικού σχολείου (σ. 95-104)
 6. Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου, Παναγιώτα Ράπανου, Γεωργία Ανδριοπούλου, Μαρία Σύρτα, Σταυρούλα Αργυροπούλου, Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων (σ. 114-120)
 7. Αλεξάνδρα Γκλούμπου, Από την ‘παραδοσιακή’ στη συνεργατική τάξη: Οι αντιλήψεις των παιδιών για τον τρόπο εργασίας τους και την οργάνωση του χώρου της τάξης (σ. 121-127)
 8. Στυλιανή Καραγιάννη & Μαρία Σακελλαρίου, Η δια βίου κατάρτιση ως παράγοντας επαγγελματισμού των νηπιαγωγών (σ. 164- 171)
 9. Μαρέττα Σιδηροπούλου, Φαίνη Σιδηροπούλου, Φωτεινή Βέλιου, Έμφυλες ταυτότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας: Διερεύνηση των οπτικών του φύλου στο πλαίσιο του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος ενός τμήματος νηπιαγωγείου (σ. 241- 249)
 10. Μαγδαληνή Βίτσου & Αναστασία Αγτζίδου, Persona dolls: Ο αντισταθμιστικός ρόλος τους κατά των διακρίσεων (σ. 275- 282)
 11. Μαρία Ιωαννίδου, Εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης σε μια τάξη νηπιαγωγείου (σ. 299- 306)
 12. Γραμματική Σαμαρά, Συνεργατική μάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της μεθόδου στο νηπιαγωγείο (σ. 365- 373)
 13. Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Αναστασία Ορφανοπούλου, Σοφία Καινούργιου, Μαριάννα Χατζημιχαήλ, Τα καινοτόμα προγράμματα ως γέφυρες στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, σ. 383- 389
 14. Ελπίδα Τοκμακίδου, ‘Πάμε σχολείο;’: Ένα σχέδιο εργασίας στα πλαίσια υποβοήθησης των παιδιών κατά τη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (σ. 390- 400)
 15. Ειρήνη Σιβροπούλου, Το οργανωμένο παιχνίδι και οι στρατηγικές κατανόησης κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας (σ. 462- 469)

 

Γ. Για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»

• Blackledge D., Hunt B. (2004), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Mεταίχμιο.

Σελίδες:

9-39, 70-119, 153-170, 173-230, 248-288, 321-343, 357-381
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ