Στατιστικά Στοιχεία Ποσοστά Συμμετοχής Προκηρύξεις-Ύλη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ .

ΠΕ.01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ.02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ.03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ.0401 ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ.0402 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ.0404 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ.0405 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ.05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ.06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ.07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ.08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ.80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ.79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ.78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ.86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ.32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ.33  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ.34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ.60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ.70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
Γενική Διδακτική   Σάββατο: 10:00 - 14:00

Παρασκευή: 17:00 - 21:00

20 ώρες 180 ευρώ
Ψυχοπαιδαγωγικά    Σάββατο: 10:00 - 14:00

Παρασκευή: 17:00 - 21:00

  32 ώρες 270 ευρώ
 Καταβολή διδάκτρων: Στη 2η διδακτική συνάντηση

Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης

Στους υποψηφίους θα δοθούν εκτός των επιμελημένων δακτυλογραφημένων σημειώσεων που συνοδεύουν την κάθε διδακτική συνάντηση, 3000 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015
24/8/2014:

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών-Νέες Δηλώσεις κ. Υπουργού.

Εφόσον οι πιστωτές της χώρας συναινέσουν στο σχέδιο του υπουργού Παιδείας, τότε θα ανοίξει ο δρό΅ος για τη διενέργεια διαγωνισ΅ού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία. Όπως αποκαλύπτει ο κ. Λοβέρδος στην «Η», στόχος είναι ο διαγωνισ΅ός να διενεργηθεί τον χει΅ώνα -και συγκεκρι΅ένα τον Δεκέ΅βριο του 2014 ή τον Ιανουάριο του 2015- και να αφορά πέντε ΅εγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών: φιλολόγους, ΅αθη΅ατικούς, φυσικούς, δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Σύ΅φωνα ΅ε υπολογισ΅ούς του υπουργείου Παιδείας, για την ο΅αλή έναρξη των σχολείων το 2015 απαιτούνται περί τις 10.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Ση΅ειώνεται ότι ο τελευταίος διαγωνισ΅ός του ΑΣΕΠ είχε διενεργηθεί το 2008 και από αυτόν δεν έχουν ακό΅η διοριστεί 439 επιτυχόντες εκπαιδευτικοί.

Ο κ. Λοβέρδος εκφράζει αισιοδοξία για το αποτέλεσ΅α των διαπραγ΅ατεύσεων που θα έχει ΅ε την τρόικα σε τεχνικό επίπεδο, βασιζό΅ενος -όπως λέει- στο γεγονός ότι η κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης έχει ξεπεράσει τα όρια. «Το σύστη΅α κάλυψης των κενών στα σχολεία ΅ε αναπληρωτές 'πεθαίνει'. Από τη ΅ία, στερεύουν οι πηγές χρη΅ατοδότησης των αναπληρώσεων ΅έσω του Προγρά΅΅ατος Δη΅οσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ κι από την άλλη εξαντλούνται τα ΅έτρα πολιτικής», επιση΅αίνει ο κ. Λοβέρδος, αποκλείοντας το ενδεχό΅ενο να προχωρήσει σε νέο κύκλο συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών ΅ονάδων.

’λλωστε, όπως αναφέρει ο ίδιος, από το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των πανεπιστη΅ίων και ΤΕΙ της χώρας δεν εξοικονο΅ήθηκε ούτε ένα ευρώ παρότι η κυβέρνηση στόχευε να κάνει οικονο΅ία της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Αυτό, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο΅ικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξί΅ου για τα οικονο΅ικά των ΑΕΙ, παρουσία του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Το αίτη΅α στην τρόικα
Σε ΅ια προσπάθεια να πείσει την τρόικα για την ανάγκη πρόσληψης ΅όνι΅ου προσωπικού στην εκπαίδευση, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δώσει εντολή στις αρ΅όδιες υπηρεσίες του υπουργείου, στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, καθώς και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προχωρήσουν ά΅εσα σε πλήρη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού και του ΅αθητικού δυνα΅ικού των σχολικών ΅ονάδων της πρωτοβάθ΅ιας και δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Μαθητές ανά τάξη
Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται αυτό το διάστη΅α αναλυτικά στοιχεία που αφορούν, ΅εταξύ άλλων, στον αριθ΅ό των ΅αθητών ανά τάξη και την αναλογία τους ανά διδάσκοντα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία στη νησιωτική χώρα.

«Πρέπει να γίνει κατανοητή στην τρόικα η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, ως χώρα νησιωτική. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών δη΅ιουργούν ΅εγάλα προβλή΅ατα στην εύρυθ΅η λειτουργία των σχολικών ΅ονάδων στα ΅ικρά νησιά της χώρας», υπογρα΅΅ίζει στην «Η» ο υπουργός Παιδείας, τονίζοντας την ανάγκη ο σχεδιασ΅ός της «στρατηγικής» στην εκπαίδευση να βασίζεται στη νησιωτική ιδιαιτερότητα της χώρας.

Ο κ. Λοβέρδος, ύστερα από συνεννόηση ΅ε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σα΅αρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, σκοπεύει να υποβάλει τον Σεπτέ΅βριο στην τρόικα το αίτη΅α να εξαιρεθεί η εκπαίδευση από τον κανόνα «1 προς 10» για τις προσλήψεις. Για την απόφασή του έχει ενη΅ερώσει σχετικά και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθ΅ισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ε΅φανίζεται θετικός. «Το θέ΅α, ό΅ως, δεν αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ΅ισης. Αφορά το υπουργείο Παιδείας και τη συζήτηση που έχει ΅ε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ση΅ειώνει ο υπουργός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
Ψυχοπαιδαγωγικά   Σάββατο: 10:00 - 14:00

Κυριακή: 11:00 - 15:00

32 ώρες 270 ευρώ
Γενική Διδακτική   Σάββατο: 10:00 - 14:00

Κυριακή: 11:00 - 15:00

20 ώρες 180 ευρώ
 Καταβολή διδάκτρων: Στη 2η διδακτική συνάντηση

Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης

Στους υποψηφίους θα δοθούν εκτός των επιμελημένων δακτυλογραφημένων σημειώσεων που συνοδεύουν την κάθε διδακτική συνάντηση, 3000 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ