24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Υ.Π. 2019
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2018
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενικά για το διαγωνισμό  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php ΦΕΚ 2019

Προκήρυξη 2019

   Πρόγραμμα μαθημάτων Προσόντα    Περίληψη προκήρυξης 2019

Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος

Προκήρυξη 2018

Προκήρυξη 2017

Ανακοίνωση 2017

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

 Αποτελέσματα 2019 (Αποτελέσματα ανά μάθημα)

Αποτελέσματα 2018

Νέο!  Πρόγραμμα e-learning (Σύγχρονης & Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών

 

Προσελθόντες στην Ελληνική Γλώσσα  
Αποτελέσματα στην Ελληνική Γλώσσα  
Αποτελέσματα στην Αγγλική Γλώσσα Αποτελέσματα στην Αραβική Γλώσσα
Αποτελέσματα στην Γαλλική Γλώσσα Αποτελέσματα στην Γερμανική Γλώσσα
Αποτελέσματα στην Ισπανική Γλώσσα Αποτελέσματα στην Κινέζικη Γλώσσα
Αποτελέσματα στην Ρώσικη Γλώσσα  
Αποτελέσματα στην 2η Ξένη Γλώσσα  
Αποτελέσματα στη Συνέντευξη Αποτελέσματα στην Διπλωματική Ιστορία
Αποτελέσματα στο Γεν & Ειδ. Διεθνές Δίκαιο Αποτελέσματα στις Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτική
Αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Αποτελέσματα στην Πολιτική Οικονομία
Αποτελέσματα (Αρχ. Ελλ.Βυζ.Νεοελ.Πολιτισμός) Αποτελέσματα (Ιδ. Διεθνές Δίκαιο)
Αποτελέσματα (Ναυτικό Δίκαιο) Αποτελέσματα (Παγκόσμια Γεωγραφία)