ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ   17:00 - 21:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ   17:00 - 21:00
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   17:00 - 21:00
                         ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ                    Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Τα μαθήματα γίνονται σε ένα άνετο περιβάλλον, σε συναδελφικό κλίμα, σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα, όπου οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επίλυσης τυχόν αποριών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται σελίδες σημειώσεις συνοπτικές και πλήρης από την προτεινόμενη βιβλιογραφία με αρκετά σχεδιαγράμματα για την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Επίσης υπάρχουν και τα αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων).

Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις γνώσεις τους.

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους αποφοίτους του σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της Επιχείρησης ή του Οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει αποφοίτους που να συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων). Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ μέρους των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» θα μπορούν:

* να χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων) * να αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους * να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων) * να ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών, επιχειρήσεων χρηματοδότησης και δημοσίων οργανισμών * να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό / οργανωτικό περιβάλλον.

1ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

2ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 23 Marketing Ι
ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
ΔΕΟ 25 Λογιστική

3ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΔΕΟ 33 Marketing ΙΙ
ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

4ο έτος σπουδών

ΔΕΟ 40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου
ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε. για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και μετά

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΔΕΟ 13. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο Θ.Ε., τότε εκτός από τις ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11, μπορούν να μελετήσουν και την ΔΕΟ 10. Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη Θ.Ε. δεο33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. δεο23 (Μάρκετινγκ Ι). Για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε Θ.Ε. του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θ.Ε. του πρώτου (1ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε Θ.Ε. του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θ.Ε. του δεύτερου (2ου) έτους. Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τις 12 θεματικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου   210- 3300296 - 7

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΔΕΟ

Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΕΛΠ

Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΠΛΗ

Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΕΠΟ

Εκπόνηση Μοναδικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.