ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 17:00 - 21:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 17:00 - 21:00
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 17:00 - 21:00
                         ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ                    Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Τα μαθήματα γίνονται σε ένα άνετο περιβάλλον, σε συναδελφικό κλίμα, σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα, όπου οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επίλυσης τυχόν αποριών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται σελίδες σημειώσεις συνοπτικές και πλήρης από την προτεινόμενη βιβλιογραφία με αρκετά σχεδιαγράμματα για την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Επίσης υπάρχουν και τα αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων).

Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις γνώσεις τους.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΛΠ)
Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στοχεύει στην προσφορά γενικών γνώσεων γύρω από τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του (αρχαία, μεσαιωνική, νεότερη). Βασικός στόχος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με τις ρίζες τους, να γνωρίσουν τη ζωή και τα επιτεύγματα των προγόνων τους και να αισθανθούν περηφάνια για την ελληνική τους καταγωγή.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μελέτη της ιστορίας, της πνευματικής ζωής και των τεχνών των Ελλήνων και συνεξετάζει διάφορα πολιτισμικά φαινόμενα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
 
Συγκεκριμένα, οι «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:
ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία
ΕΛΠ12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια
ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα
ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)
ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού
ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι
ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς
ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος
ΕΛΠ45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα  
 
ΕΛΠ10

 

Η θεματική αυτή ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες όψεις του ελληνικού πολιτισμού που διαμορφώνεται διαχρονικά από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα νεότερα. Συγκεκριμένα στοχεύει στο:
Να παρουσιάσει τον θεωρητικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια του πολιτισμού.
Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρτυρίες του παρελθόντος έχουν συμβάλει στην ανασύνθεση της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού.
Να διερευνήσει τη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής.
Να παρουσιάσει την συμβολή της αρχαιολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Να διερευνήσει τη συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων.
Να παρουσιάσει συνοπτικά σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού.
Να εισαγάγει στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.
 
ΕΛΠ11

 

Η ενότητα αυτή κάνει μια ανασκόπηση της ιστορίας της Ελλάδας από την αρχαία εποχή ως τη βυζαντινή και τη νεότερη. Συγκεκριμένα μελετά τις μορφές της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης και επικοινωνίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αναφέρεται στη φυσιογνωμία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τέλος εξετάζει την διαμόρφωση του ελληνικού έθνους, την οργάνωση και εξέλιξή του, καθώς και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη νεοελληνική κοινωνία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή στοχεύει στο:
Να παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
Να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου.
Να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα.
Να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού.
Να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
 
ΕΛΠ12
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις διάφορες εποχές της ελληνικής τέχνης από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας σε συνδυασμό με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδεώδη κάθε εποχής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης ανά εποχή (θεματική, τεχνικές, υλικά, λειτουργία) και αναλύει τις αισθητικές θεωρίες από την αρχαιότητα ως σήμερα. Στόχοι της ενότητας αυτής είναι:
Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών από την προϊστορία μέχρι τη νεότερη εποχή.
Να αποκτήσουν τα εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης και αξιολόγησης των έργων τέχνης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά.
Να κατανοήσουν την εξέλιξη και τους προβληματισμούς, που ακολουθεί η πορεία των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα σε σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες.
ΕΛΠ20
Η ενότητα αυτή μελετά το δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην Ελλάδα, από την αρχαία εποχή μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να παρουσιάσει σημαντικές πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και των Ελλήνων υπό οθωμανική κυριαρχία, όπως:
. τους πολιτικούς θεσμούς, τις κοινωνικοοικονομικές δομές, τη θρησκεία της ελληνικής πόλης-κράτους
. το πολιτειακό/πολιτικό σύστημα, την κοινωνικοοικονομική σύνθεση, τον θρησκευτικό βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
. το διοικητικό καθεστώς, τον κοινοτικό και κοινωνικό βίο των τουρκοκρατουμένων Ελλήνων
 
ΕΛΠ21
 
Η ενότητα αυτή μελετά την ελληνική γραμματεία κατά τους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους. Στοχεύει στο:
. Να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο την ελληνική γραμματεία της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου ως βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού.
. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μεθόδους, τα βασικά εργαλεία και τα προβλήματα της φιλολογικής έρευνας.
. Να παρουσιάσει τα ίδια τα πρωτότυπα κείμενα με την παράθεση ευσύνοπτων αποσπασμάτων στο διδακτικό υλικό αλλά και στα παράλληλα κείμενα.
. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με δύο επιπλέον γραμματειακές περιόδους, την ελληνιστική και την αυτοκρατορική, οι οποίες καταδεικνύουν την ουσιαστική μετεξέλιξη της κλασικής λογοτεχνίας μέσα στον χρόνο.
. Και τέλος, δίνοντας μια συνολική εικόνα της βυζαντινής λογοτεχνίας να ανιχνεύσει τις γραμμές της συνέχειας αλλά και των καινοτομιών στα λογοτεχνικά είδη που αναπτύχθηκαν σε όλη τη μακραίωνη πνευματική ιστορία του Βυζαντίου.
 
ΕΛΠ22
 
Η ενότητα αυτή μελετά τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη Ελλήνων φιλοσόφων, στοχαστών, λογίων και επιστημόνων της αρχαιότητας, της Βυζαντινής περιόδου, των χρόνων της Τουρκοκρατίας και του σύγχρονου ελληνισμού και προχωρεί σε συγκριτικές προσεγγίσεις ρευμάτων, σχολών και των εκπροσώπών τους. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή στοχεύει:
. Στην κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο από την εποχή των Προσωκρατικών μέχρι και τον 20ό αιώνα.
. Στην εξοικείωση με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας στα πεδία της ιστορίας της φιλοσοφίας, ιστορίας της επιστήμης και ιστορίας των ιδεών.
. Στη διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας των στοιχείων συνέχειας και ασυνέχειας της πνευματικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας.
 
ΕΛΠ30

 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα ως και τη μεταπολεμική περίοδο του 20ου αιώνα. Οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τις λογοτεχνικές τάσεις της κάθε εποχής και θα ασκηθούν στην κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Συγκεκριμένα, θα μελετήσουν και θα εμβαθύνουν στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
. Ελληνικός Ρομαντισμός: Επτανησιακή Ποίηση - Αθηναϊκή Σχολή
. Απομνημονεύματα
. Η Γενιά του 1880
. Καβάφης - Σικελιανός - Καζαντζάκης - Καρυωτάκης
. Η Γενιά του 1930
. Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία - Σύγχρονες τάσεις
 
ΕΛΠ31
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την ιδιομορφία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των δραματικών ειδών μέσα στα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφραζόμενα της εποχής κατά την οποία δημιουργήθηκαν καθώς και την πρόσληψη του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους Η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
. Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο
. Θεωρητικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα . Καταγωγή της αρχαίας τραγωδίας
. Αισχύλος - Σοφοκλής - Ευριπίδης - Ελάσσονες τραγικοί
. Αρχαία κωμωδία και Αριστοφάνης
. Μέση και Νέα κωμωδία. Μένανδρος. Φλύακες
. Σατυρικό δράμα. Μίμος
. Το δράμα από την ελληνιστική περίοδο και μετά. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και οι Ρωμαίοι. Η παράδοση του κειμένου. Σχόλια
. Νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας
. Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα
 •  
 • ΕΛΠ40
  Η ενότητα αυτή, που ασχολείται με την επισκόπηση της ελληνικής μουσικής και του χορού, περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
  . Μαθηματική Θεωρία της Αρχαίας Μουσικής (Βυζαντινοί Θεωρία, Διαλεκτικοί Συσχετισμοί με Ανατολή, Ελληνική και Δυτική Μουσική στο Νεότερο Κόσμο, Σύγχρονα Ρεύματα)
  . Μουσική Πράξη κατά περίοδο (ρυθμοί, όργανα, είδη, ήθος και ύφος, πηγές, Θέση της Μουσικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο, Δημιουργός, Εκτελεστής και Κοινό, Παράδοση και Προοπτικές)
  . Θεωρητική Προσέγγιση στη Ρυθμολογία του Ελληνικού Χορού
   
  ΕΛΠ41

   

  Στην ενότητα αυτή διερευνώνται όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα:
  . Εξετάζονται η συγκρότηση και οι προσανατολισμοί, οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της λαογραφίας και της εθνογραφίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ελληνική λαογραφία και τις συνθήκες που οδήγησαν στην συγκρότηση και εξέλιξή της, στους βασικούς στόχους και την θεματολογία της, στις μεθόδους και τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς.
  . Η οικογένεια και τα διάφορα συστήματα συγγένειας που απαντώνται στον ελληνικό χώρο.
  . Ο αγροτικός χώρος, τρόποι παραγωγής και κοινωνική οργάνωση. Ενδυματολογία, διατροφικές συνήθειες, λαϊκό εορτολόγιο και εθιμικές εκδηλώσεις, μοναστικός βίος.
  . Συγκρότηση και οργάνωση του δομημένου χώρου στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας.
  . Κοινωνικός και πολιτισμικός καταμερισμός και οργάνωση της εργασίας. Συγκρότηση και λειτουργία των συντεχνιών, προβιομηχανική τεχνολογία
  . Προφορική λογοτεχνία. Χαρακτηριστικά και μορφές της προφορικής λογοτεχνίας. Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία. Καθημερινή ζωή και προφορική παράδοση. Θεωρίες για την ταξινόμηση και ερμηνεία των 'κειμένων' της προφορικής λογοτεχνίας.

   

  ΕΛΠ43
  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
  . Ιστορικά της ελληνικής διασποράς: Μετανάστευση - Πρόσφυγες - Παλιννόστηση - Πολιτικές, κοινωνικές - οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
  . Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες; Οι Βλάχοι της Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι
  . Οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες.
  . Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης.
  . Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα.
  . Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας . Εξέλιξη και σημερινός ρόλος.
  . Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική).
   
  ΕΛΠ44
  Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την επαφή των φοιτητών με δύο σημαντικούς τομείς του Ελληνικού πολιτισμού, το νεοελληνικό θέατρο (1600-1940) και τον Ελληνικό κινηματογράφο. Στο πρώτο γίνεται σύνδεση με τα Ευρωπαϊκά κινήματα και πως αυτά επηρέασαν το προεπαναστατικό Ελληνικό θέατρο αλλά διερευνάται και ο ρόλος των θεατρικών σκηνών της διασποράς. Στο δεύτερο αναλύεται η υποδοχή που είχε στον Ελληνικό χώρο αλλά και η παραγωγική διαδικασία τόσο κατά την προπολεμική περίοδο όσο και την μεταπολεμική όπου ενηλικιώθηκε και βγήκε έξω από τα ελληνικά σύνορα με δημιουργούς όπως ο Κακογιάννης, ο Κούνδουρος, ο Τζαβέλλας, αλλά και οι νεότεροι όπως ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, ο Παναγιωτόπουλος κ.ά. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε δημιουργού καθώς και η διαχρονική πορεία της σχέσης με το κοινό.

   

  ΕΛΠ45

   

  Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τα έργα και τους δημιουργούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές της ως τον 19ο αιώνα και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. H μακρά αυτή περίοδος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις ποικίλες πολιτισμικές διεργασίες που συντελέστηκαν στον ελληνόφωνο χώρο αλλά και για τους ευρύτερους ιδεολογικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς του υπόδουλου Νέου Ελληνισμού. Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
  . Στο μεταίχμιο των νεότερων χρόνων: Ηθική, ερωτική ποίηση, σάτιρες, όνειρα
  . Η λογοτεχνία του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού: Επτάνησα, Κύπρος
  . Κρητική λογοτεχνία. Από την πτώση της Κρήτης ως την ελληνική επανάσταση (1669-1821): Διασπορά, Επτάνησα, Φαναριώτες
  . Ο νεοελληνικός διαφωτισμός
  . Το δημοτικό τραγούδι

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου   210- 3300296 - 7

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΔΕΟ

  Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΕΛΠ

  Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΠΛΗ

  Έναρξη Μαθημάτων για την κατεύθυνση ΕΠΟ

  Εκπόνηση Μοναδικών Εργασιών

  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  Ε - l e a r n i n g
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
  ΕΣΔΔΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
  ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
  EPSO
  ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
  ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
  ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
  ΤΟΕIC
  ΕΑΠ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  Create your own banner at mybannermaker.com!
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
  ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
  TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
  Τετάρτη 18:00 - 22:00
  Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
  Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
  ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
  TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
  Τετάρτη 18:00 - 22:00
  Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
  Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.