Create your own banner at mybannermaker.com!
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

13/5/2019 (Ανακοίνωση)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2019 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:


Προπτυχιακά Προγράμματα

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες – ΦΥΕ (500 θέσεις)
 2. Πληροφορική – ΠΛΗ (1200 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών – ΔΕΟ (1500 θέσεις)
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (800 θέσεις)
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό – ΕΠΟ (1200 θέσεις)
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός – ΙΣΠ (100 θέσεις)
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 
 1. Master in Business Administration – ΜΒΑ (450 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΔΤΕ (390 θέσεις)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας – ΔΜΥ (430 θέσεις)
 4. Τραπεζική – ΤΡΑ (455 θέσεις)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων – ΔΠΜ (450 θέσεις)
 6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας – ΔΙΠ (445 θέσεις)
 7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές – ΣΜΑ (100 θέσεις)
 8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΔΧΤ (420 θέσεις)
 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός – ΠΣΧ (260 θέσεις)
 10. Διαχείριση Αποβλήτων – ΔΙΑ (335 θέσεις)
 11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (100 θέσεις)
 12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας – ΚΠΠΒ (200 θέσεις)
 13. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα – ΠΛΣ (220 θέσεις)
 14. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών – ΚΦΕ (300 θέσεις)
 15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά – ΜΣΜΒ (120 θέσεις)
 16. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού – ΣΔΥ (110 θέσεις)
 17. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα – ΓΤΠ (90 θέσεις)
 18. Σχεδιασμός Φωτισμού – ΣΦΠ (60 θέσεις)
 19. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος – ΑΣΠ (30 θέσεις)
 20. Επιστήμες της Αγωγής – ΕΚΠ (800 θέσεις)
 21. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)
 22. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός – ΟΡΘ (180 θέσεις)
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019 και ώρα 15.00.
 
 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο του ΕΑΠ.
 • Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 • Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά ΠΜΣ.
 • Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.
 • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2019.
 • Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.
 • Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

 Υποστήριξη φοιτητών σε όλες τις Θεματικές Ενότητες.

Επειδή ο κάθε φοιτητής απαιτεί διαφορετική στήριξη ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, το υπόβαθρο που έχει στην επιστήμη που σπουδάζει, και το κίνητρο που τον παρακίνησε να επιλέξει να σπουδάσει στο ΕΑΠ, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές στήριξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή.
 

Συγκεκριμένα, η στήριξη που προσφέρει το Φροντιστήριό μας μπορεί να είναι:
- εισαγωγικά μαθήματα για υπενθύμιση της απαιτούμενης ύλης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- μαθήματα σε γκρουπ από την αρχή της χρονιάς
- μαθήματα σε γκρουπ κοντά στην περίοδο των εξετάσεων
- ιδιαίτερα μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
- στήριξη στην εκπόνηση των εργασιών και πτυχιακών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
- σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις, παλιά θέματα εξετάσεων λυμένα, περιλήψεις βιβλίων.
 

Η στήριξη αφορά όλες τις θεματικές ενότητες των ΦΥΕ, ΤΡΑ, ΔΜΥ, ΟΡΘ, ΔΙΠ, ΜΒΑ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ

 Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εγγυημένα και τη στήριξη στην εκπόνηση εργασιών και πτυχιακών όλων των μεγεθών και ειδικοτήτων. Από μικρές εργασίες για ένα μάθημα μέχρι πτυχιακές, διπλωματικές και διατριβές.

Σας εξασφαλίζουμε τη μοναδικότητα των εργασιών σας και την αποφυγή της λογοκλοπής. Αυτή η εξυπηρέτηση απαιτεί χρόνο και κόπο και η τιμή που προσφέρουμε είναι για μια ολοκληρωμένη έρευνα που θα διασφαλίσει την επιτυχία σας.

Η τιμή μας είναι αρκετά χαμηλή σε κόστος, συγκρινόμενη με υπηρεσίες τέτοιου είδους που προσφέρουν άλλες ιστοσελίδες και οργανισμοί. Όλοι οι πελάτες μας έχουν μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας. Πολλοί φοιτητές, που είχαν ελάχιστο χρόνο να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, απευθύνθηκαν σε μας και βοηθήθηκαν ώστε να την ολοκληρώσουν επιτυχώς και να αναδείξουν τις ιδέες τους. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών βοηθήθηκε σημαντικά και βελτίωσε την επίδοσή του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να παραδώσει μια ημιτελή και πρόχειρη εργασία.

Η βοήθεια μας σε πανεπιστημιακές εργασίες έχει σχεδιαστεί για να σας δίνει ένα ολοκληρωμένο τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας συγγραφής, με άρτια βιβλιογραφία και παραπομπές (σε οποιοδήποτε στυλ), ώστε να ικανοποιεί τις δικές σας απαιτήσεις, εφόσον μας αποστείλετε το σχετικό θέμα και στυλ που επιθυμείτε.

Η συνεργασία μας με το φοιτητή, αν χρειάζεται, δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της εργασίας ή της πτυχιακής του αλλά συνεχίζεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση μέχρι η εργασία να έχει την τελική έγκριση από τη σχολή του φοιτητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εκπόνηση Μοναδικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TOEIC
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ
TOEIC Δευτέρα   18:00 - 22:00
Τετάρτη 18:00 - 22:00
Σήμερα Στη διάρκεια της προετοιμασίας παρέχονται εκτός των δεκάδων τεστ προσομείωσης και Cd με θέματα και ήχο από προγενέστερες εξετάσεις Τοeic!
Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.