ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημ. Εκπ/σης και Νηπ/γών των Παν/μίων), Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) πλήρη χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και όχι περισσότερα από είκοσι πέντε (25) χρόνια. Στα παραπάνω χρόνια υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.

Οι εκπ/κοί που έχουν κατά το παρελθόν μετεκπαιδευτεί στο Μ.Δ.Δ.Ε. ή σε άλλο Διδασκαλείο στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή ή έχουν αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμο με αυτόν των Διδασκαλείων (όπως π.χ. είναι οι τίτλοι των Παιδαγωγικών Σχολών ESSLINGEN-LUDWIGSBURG-DILLINGEN Γερμανίας), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση οι εκπ/κοί που φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης («εξομοίωση») έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επιλογής για φοίτηση στα Διδασκαλεία. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου.

 Η διαδικασία

Μετά την συμπλήρωση της Αίτησης σύμφωνα με την εγκύκλιο ο υποψήφιος το Φεβρουάριο καλείται να δηλώσει υπεύθυνα εάν τελικά συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις.
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών –Ρόδου-Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα :

Ύλη εξετάσεων

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι είναι τα εξής :

α) Νεοελληνική Γραμματεία : Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο -χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους.

β) Παιδαγωγική - Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.

γ) Διδακτική: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι αυστηρά καθορισμένος και δεν προσκαλούνται επιλαχόντες για εγγραφή και φοίτηση στα Διδασκαλεία.

Ο αριθμός των εισακτέων αυξάνεται κατά 6% με εισακτέους από την Ιδιωτική Εκπαίδευση και κατά τρεις το περισσότερο εισακτέους από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, εφόσον συμπληρώνουν αριθμό μονάδων μεγαλύτερο ή ίσο προς αυτόν που συμπλήρωσε ο τελευταίος εισακτέος στους πίνακες των επιτυχόντων δασκάλων - νηπιαγωγών.

Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα από τα Διδασκαλεία για τα οποία προκηρύσσονται οι εξετάσεις, συμπληρώνουν και υποβάλλουν, μέσω του Δ/ντή του Σχολείου τους, στον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική θέση, αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται από το ΥΠΕΠΘ, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τα Διδασκαλεία (ένα ή περισσότερα) στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν και μόνο μία Κατηγορία Μετεκπαίδευσης, (Γενική ή Ειδική Αγωγή).

Λεπτομέρειες για την ύλη των εξετάσεων

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 Οι υποψήφιοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα εξεταστούν στην ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου. (Με βάση το εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο - χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι)

Το δημοτικό τραγούδι: Η τεχνική. Οι συλλογές.

Ρήγας: Θούριος.

Επτανησιακή σχολή: Χαρακτηριστικά.

Δ. Σολωμός: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Λάμπρος, Η γυναίκα της Ζάκυνθος.

Αν. Κάλβος: Εις τον Ιερόν Λόχον.

Α. Βαλαωρίτης: Φωτεινός.

Λ. Μαβίλης: Λήθη, Ελιά.

Παλιά Αθηναϊκή Σχολή, Ελληνικός Ρομαντισμός.

Γεώργιος Ζαλοκώστας: Ο βοριάς που τ' αρνάκια παγώνει.

Αχ. Παράσχος: Εις δρομίσκον των Αθηνών.

Η γενιά του 1880. Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Παρνασσισμός.

Κ. Παλαμάς: Αθήνα (Φλογέρα του βασιλιά), Το πανηγύρι της Κακαβάς (Δωδεκάλογος του γύφτου), Μια πίκρα, Πανηγύρι στα Σπάρτα, Το σπίτι που γεννήθηκα, Ο θάνατος του παλικαριού.

Το ηθογραφικό διήγημα: Η πεζογραφία μετά το 1880.

Γ. Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός μου.

Α. Παπαδιαμάντης: Ο φτωχός Άγιος.

Αν. Καρκαβίτσας: Ο ζητιάνος.

Γ. Ξενόπουλος: Ο κόκκινος βράχος.

 

Η ποίηση ως τα 1930: χαρακτηριστικά

Γ. Γρυπάρης: Ο πραματευτής.

Γ. Δροσίνης: Η Αγία Τράπεζα, Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, Το τραγούδι της Λυγερής. Μ. Μαλακάσης: Το Μεσολογγίτικο, Ο Τάκη - Πλούμας.

Ι. Πολέμης: Το παλιό βιολί, Το κρυφό σχολειό.

Ζαχ. Παπαντωνίου: Η κατάρα του πεύκου, Η προσευχή του ταπεινού, Ρούμελη.

Κ. Καβάφης: Τέχνη, Κεριά, Από υαλί χρωματιστό, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Σατραπεία, Ας φρόντιζαν, Όσο μπορείς, Απιστία, Το πρώτο σκαλί.

Αγ. Σικελιανός: Στου Όσιου Λουκά το μοναστήρι, Ιερά Οδός, Θαλερό.

Κ. Βάρναλης: Να σ'αγναντέυω θάλασσα, Η μάνα του Χριστού.

Κ. Καρυωτάκης: Δημόσιοι Υπάλληλοι, Τι να σου πω, Φθινόπωρο, (Ελεγεία και Σάτυρες).

Τ. Παπατσώνης: Γλυκύ μου έαρ.

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: Τα παιδιά της Κύπρου.

Σ. Μελάς: Τα παιδικά χρόνια του Κολοκοτρώνη

Ν. Καζαντζάκης: Ο ήλιος που βασίλευε (15 στίχοι) απόσπασμα από την «Οδύσσεια».

 

Η γενιά του 1930: ποίηση - χαρακτηριστικά

Γ. Σεφέρης: Ελένη, Πάνω σ' ένα ξένο στίχο, Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, Ο Βασιλιάς της Ασίνης, Ένας γέροντας στην ακροποταμιά.

Α. Εμπειρίκος: Όλα στη γη θέλουν αγάπη.

Ν. Εγγονόπουλος: Μπολιβάρ, Ένα ελληνικό ποίημα.

Μελισσανθή: Μεταμέλεια.

Οδ. Ελύτη: Ήλιος ο πρώτος, Ο ήλιος ο ηλιάτορας (συλλογές).

Γ. Ρίτσος: Επιτάφιος.

Ν. Βρεττάκος: Μάνα και γιος, Της Σπάρτης οι πορτοκαλιές.

Ν. Γκάτσος: Στου πικραμένου την αυλή (Αμοργός).

Γ. Σκαρίμπας: Σπασμένο καράβι, Το θείο τραγί, Καημοί στο Γριπονήσι.

 

Η γενιά του 1930: πεζογραφία - χαρακτηριστικά

Φ. Κόντογλου: Pedro Cazas

Στ. Μυριβήλης: Βασίλης Αρβανίτης, Το Αιγαίο και τα νησιά του (Απ' την Ελλάδα).

Ηλ. Βενέζης: Αιολική γη.

Γ. Θεοτοκάς: Η αργώ.

Δ. Σωτηρίου: Ματωμένα χώματα.

 

Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία: χαρακτηριστικά

Μ. Σταχτούρης: Η ηρωίδα, Πληγωμένη άνοιξη.

Μ. Αναγνωστάκης: Μιλώ, Το σκάκι.

Δ. Χατζής: Το τέλος της μικρής μας πόλης.

 

Παιδική λογοτεχνία: χαρακτηριστικά

ΜΠ. Δέλτα: Τα μυστικά του βάλτου.

Αλκή Ζέη: Ψεύτης παππούς.

Μ. Κλιάφα: Οι πελαργοί ξανάρχονται.

Ζ. Σαρρή: Ο Αθηνόδωρος (Κόκκινη κλωστή δεμένη)

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Για τους δασκάλους η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται ως κατωτέρω:

Ανάπτυξη: Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη, η θεωρία του Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη, εκπαιδευτικές εφαρμογές, κοινωνιο-δομικές προσεγγίσεις της γνωστικής ανάπτυξης, γνωστικές συγκρούσεις.

Γνώση και Μάθηση: Ο ρόλος της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία, συμπεριφορισμός, μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών, μαθησιακό ύφος, στρατηγικές μάθησης, επίλυση προβλημάτων, μεταγνώση.

Ατομικές διαφορές: Ως προς τη νοημοσύνη, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, το φύλο. Διαταραχές του λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς.

Κίνητρα: Εσωτερικά-Εξωτερικά κίνητρα, συμπεριφορικές, ανθρωπιστικές, γνωστικές και κοινωνικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις ερμηνείας των κινήτρων, κίνητρα και παιδαγωγική πράξη, κίνητρα επίτευξης και προσανατολισμού στόχων.

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση του μαθητή, παιδαγωγική αξιολόγηση (αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση της επίδοσης, δυναμική αξιολόγηση, ατομικός φάκελος του μαθητή), κ. α. Ψυχολογική αξιολόγηση, ψυχομετρικά κριτήρια.

Συμβουλευτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και είδη-στάδια συμβουλευτικής, ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, δεξιότητες επικοινωνίας, χειρισμός συναισθημάτων, διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.

 


Για τις νηπιαγωγούς η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται ως κατωτέρω:

Ανάπτυξη: Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη, η θεωρία του Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη, εκπαιδευτικές εφαρμογές, κοινωνιο-δομικές προσεγγίσεις της γνωστικής ανάπτυξης, γνωστικές συγκρούσεις.

Γνώση και Μάθηση: Ο ρόλος της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία, συμπεριφορισμός, μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών, μαθησιακό ύφος, στρατηγικές μάθησης, επίλυση προβλημάτων, μεταγνώση.

Ατομικές διαφορές: Ως προς τη νοημοσύνη, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, το φύλο. Διαταραχές του λόγου, πρώιμη παρέμβαση, προβλήματα συμπεριφοράς.

Κίνητρα: Εσωτερικά-Εξωτερικά κίνητρα, συμπεριφορικές, ανθρωπιστικές, γνωστικές και κοινωνικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις ερμηνείας των κινήτρων, κίνητρα και παιδαγωγική πράξη, κίνητρα επίτευξης και προσανατολισμού στόχων.

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση του μαθητή, παιδαγωγική αξιολόγηση (αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση της επίδοσης, δυναμική αξιολόγηση, ατομικός φάκελος του μαθητή), κ. α. Ψυχολογική αξιολόγηση, ψυχομετρικά κριτήρια.

Συμβουλευτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις και είδη-στάδια συμβουλευτικής, ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού, δεξιότητες επικοινωνίας, χειρισμός συναισθημάτων, διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τους δασκάλους η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται ως κατωτέρω:

 

Η Διδακτική ως επιστήμη και ως σύνθεση θεωρίας και πράξης.

Προσωπικότητες και σταθμοί στην εξέλιξη της Διδακτικής.

Διδασκαλία και μάθηση στη σχολική τάξη.

Σκοποί και στόχοι στη διδασκαλία.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές της διδακτικής πράξης.

Η ερώτηση ως βασικό στοιχείο της διδασκαλίας (φιλοσοφία, είδη, τεχνικές).

Ομαδοκεντρική, εξατομικευμένη, βιωματική - επικοινωνιακή, κονστρουκτιβιστική διδασκαλία - μάθηση.

Προγραμματισμός - σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Οργάνωση - διοίκηση, έλεγχος και κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής τάξης.

Αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης.

Τα test στη διδακτική πράξη.

Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και αξιοποίηση τους στη μεταγνώση.

Η Τεχνολογία στη διδακτική διαδικασία.

Η ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητών χαμηλής επίδοσης στη διδακτική διαδικασία.

Η συμβολή της διαδασκαλίας στη καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Η ανατροφοδότηση μαθητή - δασκάλου κατά τη διδακτική διαδικασία.

Παρώθηση και κίνητρα των μαθητών κατά τη διδακτική διαδικασία.

Σχολική αποτυχία και διδακτική πράξη.

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στη διδακτική διαδικασία.

 

Για τις νηπιαγωγούς η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται ως κατωτέρω:

Η Διδακτική ως επιστήμη και ως σύνθεση θεωρίας και πράξης.

Προσωπικότητες και σταθμοί στην εξέλιξη της Διδακτικής.

Η οργάνωση και ο έλεγχος της ομάδας των νηπίων

Διδασκαλία και μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση.

Μεθοδολογικές αρχές και τεχνικές της διδακτικής πράξης στο νηπιαγωγείο.

Βιωματική μάθηση.

Παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας.

Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Διδακτική εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων.

Διδακτική μαθηματικών εννοιών στην προσχολική εκπαίδευση.

Η δημιουργικότητα των νηπίων και η διδακτική πράξη.

Παρώθηση και κίνητρα των νηπίων κατά την διδακτική πράξη.

Ο ρόλος της νηπιαγωγού στο σύγχρονο νηπιαγωγείο.

Η Διδακτική του παραμυθιού στο νηπιαγωγείο.

Το παιχνίδι ρόλων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

• Διδακτικές παρεμβάσεις για την ενεργό ένταξη του νηπίου στις ομαδοκεντρικές δραστηριότητες.

Αξιολόγηση του νηπίου.

Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών

Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδασκαλεία Νηπιαγωγών

Διδασκαλείο Δ.Ε. Θεσ/νίκης

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 540 06 (Α.Π.Θ.)

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης

Παιδαγ. Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 540 06 (Α.Π.Θ.)

Μ.Δ.Δ.Ε.

Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών Μαρασλή4, 106 76 Αθήνα

 

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Αθήνας

Ιπποκράτους 31 106 80 Αθήνα

Διδασκαλείο Δ.Ε. Ιωαννίνων

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Ιωαννίνων

Παν/πολη Δουρούτης45110 Ιωάννινα

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου ΙωαννίνωνΠαν/πολη Δουρούτης 45110 Ιωάννινα

Διδασκαλείο Δ.Ε. Ρεθύμνου

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Κρήτης

Ρέθυμνο 74100

Διδασκαλείο Νηπ/γών Ρεθύμνου

Παιδαγ. Τμήμα Νηπ/γών Παν/μίου Κρήτης

Ρέθυμνο 74100

Διδασκαλείο Δ.Ε. Αιγαίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ. Παν/μίου Αιγαίου

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος

Διδασκαλείο Νηπ/γων Αιγαίου

ΤΕΠΑΕ Παν/μίου Αιγαίου

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος

ΔιδασκαλείοΔ.Ε. Πάτρας

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Πάτρας

Παν/πολη Πατρών, 26110 Πάτρα

 Διδασκαλείο Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης

Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Νέα Χιλή, 68100 Αλεξανδρούπολη

Σπουδές > Κανονισμός σπουδών

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.

 2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα.

 3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον (12) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις (3) εβδομάδες για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και δύο (2) εβδομάδες για την περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

 4. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι. πέρα από τα προβλεπόμενα στο Νόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

 5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρήθηκε ότι δε διδάχτηκε.

 6. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρόταση της Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των δύο εβδομάδων της παρ. 3.

 7. Στην αρχή του Α΄ (χειμερινού ) εξαμήνου, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι μετεκπαιδευόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Εξοικείωση στη χρήση Η.Υ.». Επίσης, στην αρχή του Γ΄(χειμερινού) εξαμήνου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οφείλουν, οι μετεκπαιδευόμενοι, να παρακολουθήσουν το μάθημα: «Αξιοποίηση των συμβατικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών».

 8. Μάθημα είναι η διδασκαλία μέρους ενός γνωστικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου και επί δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Στο Α΄(χειμερινό) εξάμηνο οι μετεκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωμένοι εξετάζονται σε πέντε (5) ή (6) μαθήματα. Στα επόμενα εξάμηνα οι μετεκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε (5) μαθήματα και στο Δ΄ (εαρινό) τέσσερα, εφόσον στο πρώτο επιλέξουν πέντε στο τελευταίο εξάμηνο εξετάζονται σε (5) μαθήματα.
  Συνολικά και στα τέσσερα εξάμηνα, οι μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς στα 20 από τo σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων. Πέραν των 20 μαθημάτων, κάθε μετεκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα, σε προαιρετική βάση, να παρακολουθήσει περισσότερα από πέντε μαθήματα, χωρίς να εξεταστεί σ’ αυτά. Η παρακολούθηση πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Διδασκαλείου.

 9. Οι δηλώσεις επιλογής μαθημάτων προσκομίζονται στη Γραμματεία του Διδασκαλείου στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά το πέρας των μαθημάτων της πρώτης εβδομάδας. Αλλαγές γίνοται μόνο κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

 10. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους μετεκπαιδευόμενους και μέσω αυτής διασφαλίζεται η ειδίκευση του μετεκπαιδευόμενου, η οποία αναγράφεται στο δίπλωμα που του απονέμεται από το Διδασκαλείο. Η επίβλεψή της γίνεται από ένα διδάσκοντα καθηγητή ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. τουΠαιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εάν η επίβλεψη γίνεται από διδάσκοντα που δεν είναι μέλος Δ.Ε.Π., τότε πρέπει να συνεπικουρείται από καθηγητή μέλος Δ.Ε.Π.. Ο κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη πέντε εργασιών κατά ανώτερο όριο.Κατ’ εξαίρεση στην Ειδική Αγωγή ο κάθε διδάσκων μπορεί να αναλαμβάνει το ανώτερο μέχρι επτά εργασίες. Η δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας, καθώς και του ή των επιβλεπόντων καθηγητών, γίνεται με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου με δήλωση η οποία προσκομίζεται στη γραμματεία. Η δε παράδοσή της γίνεται το αργότερο στο τέλος Απριλίου του τέταρτου εξαμήνου. Η εργασία μπορεί να είναι συλλογική, αλλά η συμβολή του καθενός πρέπει να είναι εμφανής.
  Μετά την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, ακολουθεί σε προαιρετική βάση, η παρουσίασή της σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 2010 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

          Εξετάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία              Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Προκήρυξη εξετάσεων Δικαίωμα συμμετοχής - Ύλη εξετάσεων
Θέματα διδασκαλείων 2000-2009 Πρόγραμμα προετοιμασίας εξετάσεων
Αποτελέσματα εξετάσεων διδασκαλείων 2009 Διάρκεια Μαθημάτων και Κόστος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ