ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόσφατες Νομολογιακές Αλλαγές και Σύγχρονες Τάσεις της Νομολογίας
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)
Προϋπολογισμός (Γεν. Χαρακτηριστικά-Απολογισμός-Ισολογισμός)
Συμβάσεις Δημοσίων Έργων
Κρατικές Προμήθειες
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)
Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων. Γνωμοδοτήσεις. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας.
Πρακτικό θέμα
Ενδεικτική Νομολογία επί του πρακτικού θέματος
 Παρακολουθήστε ένα δείγμα διδασκαλίας για τον διαγωνισμό της Σχολής Δικαστών
Δείγμα διδασκαλίας διαγωνισμού Σχολής Δικαστών

 

Κατεύθυνση: Διοικητική
Μάθημα: Διοικητικό Δίκαιο - Δικονομία
Θέμα: Η έννοια των διοικητικών συμβάσεων
Διδάσκων: Γεώργιος Πατρίκιος, Δρ. Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΕΚΘΕΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Βία κατά των γυναικών
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σημειώσεις Θεωρίας-Δείγμα)

 Παρακολουθήστε ένα δείγμα διδασκαλίας για τον διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων

 Δείγμα διδασκαλίας διαγωνισμού Σχολής Δικαστών

Κατεύθυνση: Διοικητική
Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο
Θέμα: Ενδεικτικές εισαγωγικές έννοιες
Διδάσκων: Αριστείδης Καραμπασιάδης
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Προκήρυξη 2017 Δείτε τους διοριστέους Δικαστές σπουδαστές μας.
Γενικές Πληροφορίες Προϋποθέσεις Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όλες οι αλλαγές του νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Παλαιά θέματα Προκηρύξεις Αποτελέσματα εξετάσεων
Πρόγραμμα μαθημάτων Διοικητικής Κατεύθυνσης
Πρόγραμμα μαθημάτων Πολιτικής Κατεύθυνσης
Σημειώσεις διαγωνισμού Σχολής Δικαστών   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόσφατες Νομολογιακές Αλλαγές και Σύγχρονες Τάσεις της Νομολογίας
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχολάζουσα κληρονομία, κηδεμόνος εξουσία (Θεωρία)
Κληρονομικό καταπίστευμα (Θεωρία)
Μέμψη άστοργης δωρεάς (Θεωρία)
Πρακτικά Αστικού Δικαίου
Πρακτικά Αστικού Δικαίου (Μέρος Β')

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομολογία εμπορικών συμβάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αποκλειστικές δωσιδικίες (Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων)
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμέλεια – Ευθύνη εκ του αποτελέσματος - Άδικο – Καταλογισμός - Ερωτήσεις

Εισαγωγικές Έννοιες: Άδικο-Δόλος-Αμέλεια

Έφεση κατά καταδικαστικής απόφασης τριμελούς πλημμελειοδικείου (Πρακτικό)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γερμανικά)

Δείγμα ελληνογερμανικής μετάφρασης (Ευθύ - Αντίστροφο)

Create your own banner at mybannermaker.com!

Μετρητής επισκέψεων