ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2017

Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2020-21

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2016

Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2014

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2019 Θέματα Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Αθηνών 2019

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Create your own banner at mybannermaker.com!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Μαθηματικά Ι Τετάρτη 9/9/2020 18:00-21:00 90 950 €
Νεοελληνική Γλώσσα Παρασκευή 11/9/2020 18:00-21:00
Θεωρίες Αγωγής Δευτέρα 14/9/2020 18:00-21:00 
Επαναλήψεις 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις 12 Δωρεάν

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση:
α) Αν το ποσό δοθεί ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΦ ΑΠΑΞ θα υπάρχει μία έκπτωση 10%. 
β) Υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί το ποσό σε 2 ισόποσες μηνιαίες.

Στην τιμή πακέτου συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

 Τα τμήματα που δημιουργούμε είναι αυστηρώς ολιγομελή μέχρι 10 άτομα.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1. Θεωρίες της Αγωγής

Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B΄ Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19-67, σελ. 156-211, 261-283

Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110.

Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117-169, 233-307.

Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1ο: σελ. 29-58

Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264

2. Νεοελληνική Γλώσσα: Το λεξιλόγιο

  1. 1. Βασικές γλωσσολογικές έννοιες

Ενδεικτικά από:

  1. ➢ Μπαμπινιώτης , Γ. (1998) «Θεωρητική Γλωσσολογία»

Kεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5

  1. ➢ Lyons, J. (1995) «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία», εκδόσεις Πατάκη

Κεφάλαια: 1, 2, 5, 6

  1. ➢ Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2015) «Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας», εκδόσεις Πατάκη

Κεφάλαια: 1, 3, 5

  1. 2. Δομή του λεξιλογίου της Ν. Ελληνικής : δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, παραγωγή, σύνθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.). Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω:

  2. ➢ Λεξικά της Νέας Ελληνικής

  3. ➢ Νάκας, Θ. (2004) «Γλωσσοφιλολογικά, Δ΄» εκδόσεις Πατάκη,

σελίδες 18-20, 23-34, 554-573

  1. ➢ «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL Glossikes-Askiseis_Lyk.pdf

3. Μαθηματικά Ι

Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας

Στοιχεία λογικής

Μέθοδοι απόδειξης

Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων

Συστήματα αρίθμησης θέσης

Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους

Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)

Ευκλείδεια διαίρεση

Διαιρετότητα

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων

Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί

Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα

2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων»

3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών»

4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται ηλεκτρονικά  και από τη Γραμματεία)

2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού συνυποβάλλεται  και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ