ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Create your own banner at mybannermaker.com!

Ύλη Κατατακτηρίων Παιδαγωγικού Ρόδου 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2018
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Διδακτική των φυσικών επιστημών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτέρα 16/9/2019 18:00-21:00 90 950 €
Ελληνική Γλώσσα Τετάρτη 18/9/2019 18:00-21:00
Σχολική Παιδαγωγική Παρασκευή 20/9/2019 18:00-21:00 
Επαναλήψεις 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις 12 Δωρεάν
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. Για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα απαιτείται η δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Στη 2η συνάντηση: α) Αν το ποσό δοθεί ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΦ ΑΠΑΞ θα υπάρχει μία έκπτωση 10%. β) Υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί το ποσό σε 2 ισόποσες μηνιαίες.
Στην τιμή πακέτου συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από την προτεινόμενη βιβλιογραφία.
 Τα τμήματα που δημιουργούμε είναι αυστηρώς ολιγομελή μέχρι 10 άτομα.
ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμ. 17η(τακτική)/10.05.2018 για τη διεξαγωγή των  κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις αυτού, στην πόλη της Ρόδου.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Οι  υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο

Τίτλος: «Ιστορία και η Διδακτική της»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

Stuart TMiller, Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή ΙστορίαGutenberg, Αθήνα 2018:

Κεφ. 29, σελίδες 618-637

Κεφ. 30, σελίδες 638-655

Κεφ. 31, σελίδες 656-675

Κεφ. 32, σελίδες 676-688

Κεφ. 33, σελίδες 689-710.

Από το ίδιο βιβλίο, το «Επίμετρο για τη Διδακτική της Ιστορίας» του Γ. Κόκκινου, σελίδες 767-824.

 

Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Αθήνα: 2014 [8η έκδοση]:

σελίδες: 1-78, 149-184, 187-216

 

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Μάθημα 2ο

Τίτλος: «Σχολική Παιδαγωγική»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

Από το βιβλίο του Κωνσταντίνου, Χ. (2015) με τίτλο: “Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη”, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, τα παρακάτω:

 

Από το πρώτο κεφάλαιο τα υποκεφάλαια:

1.1.Το σχολείο ως έννοια και θεσμός -οργανισμός

1.2.Το σχολείο ως παιδαγωγικός θεσμός-οργανισμός

1.4.Το καλό και αποτελεσματικό σχολείο

 

Από το δεύτερο κεφάλαιο τα υποκεφάλαια:

2.1.Εννοιολογική προσέγγιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

2.2.Επιμέρους διαστάσεις και προσδοκίες από το ρόλο του εκπαιδευτικού

2.3.Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας παιδαγωγός

2.4.Ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος

 

Από το τρίτο κεφάλαιο τα υποκεφάλαια:

3.1.Έννοια, θεωρίες, περιεχόμενο και οργάνωση αγωγής

Από το υποκεφάλαιο 3.2. “Οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας-σχέσης και προσωπικότητα” τα:

3.2.1.Θεσμικά οργανωμένη παιδαγωγική επικοινωνία-σχέση

3.2.2.Κοινωνική μάθηση

3.2.4.Μορφές οργάνωσης της παιδαγωγικής επικοινωνίας-σχέσης: είδη αγωγής

 

Από το βιβλίο: Kron F., (2012) Σοφός, Α. (Επιμ). «Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης», Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

2ο Κεφάλαιο: Βασικές Έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των επιμέρους κλάδων της

Ενότητα 5.2 του 5ου κεφαλαίου: Παιδαγωγικοί θεσμοί στο πλαίσιο κοινωνιολογικών προοπτικών.

Από το βιβλίο Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης

5ο  Κεφάλαιο: Προσεγγίσεις διδασκαλίας

7ο Κεφάλαιο: Διαθεματική διεπιστημονική διδασκαλία

9ο Κεφάλαιο: Διδακτικός μετασχηματισμός

 

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Μάθημα 3ο

Τίτλος: «Ελληνική Γλώσσα»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

Θεματικές ενότητες: (Α) Γλώσσα, (Β) Λογοτεχνία

(Α)Γλώσσα

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.      Χριστίδης, Α.-Φ., Θεοδωροπούλου, Μ. (επμλ), (2001), «Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη Γλώσσα», Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

2.      Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html

 

Από την ενότητα 1: Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας

1.1 Η φύση της γλώσσας: γλώσσα και ιστορία

1.8 Γλώσσα και διάλεκτος

1.9 Γλωσσική ποικιλία

1.12 Γλώσσα και γραφή

 

Από την ενότητα 4: Η ελληνική γλώσσα

4.1 Η νέα ελληνική γλώσσα και η ιστορία της

4.4 Η αρχαία και η νεότερη ελληνική γλώσσα: η αυτονομία της δημοτικής

4.8 Γραμματικές της νέας ελληνικής

4.9 Λεξικά της νέας ελληνικής

4.10 Γλώσσα και ορθογραφία

4.11 Το γλωσσικό λάθος

 

 (Β) Λογοτεχνία

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ολισθηρός ιστός, Α΄τόμος, Άγρα, 2009.

Σελ. 50-62, 141-153, 187-193, 221-257.

 

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων  εξετάσεων του ακαδ. έτους 2018 – 2019 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης καλούνται να  υποβάλλουν την αίτησή  τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

•          Αίτηση του ενδιαφερομένου.

•          Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://katataktiries.aegean.gr και δεν απαιτείται αποστολή τους εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  www.aegean.gr/katataxeis

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε - l e a r n i n g
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
EPSO
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ