Μετρητής επισκέψεων

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προκήρυξη 2017 Προκήρυξη 2008 Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων εξετάσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 2004
Ύλη εξετάσεων Υπ. Οικονομικών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Πρόγραμμα προετοιμασίας Υπ. Οικονομικών Θέματα εξετάσεων
Κόστος μαθημάτων   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΟΜΑΔΑ   Α' -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο   2
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο   2
1.5 Οικονομικά        1
1.7 Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο 1

ΟΜΑΔΑ   Β' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο   1
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο   1
1.5 Οικονομικά         1
1.6 Λογιστική           2
1.7Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο   1

ΟΜΑΔΑ   Γ' -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου  2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο    3
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο     2
1.7 Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο  1

ΟΜΑΔΑ   Δ' -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1.1 Κατανόηση κειμένου  1
1.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου   2
1.3 Δημόσιο Δίκαιο    1
1.4 Ιδιωτικό Δίκαιο     1
1.5 Οικονομικά           2
1.7Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΟΜΑΔΑ Ε' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 2
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 1
2.6 Λογιστική 2

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 1
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 2
2.6 Λογιστική 2
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
 

ΟΜΑΛΑ Ζ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.4 Μαθηματικές γνώσεις και Δεξιότητες 2

ΟΜΑΔΑ Η' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.5 Δακτυλογράφηση κειμένου (πρακτική δοκιμασία *)

ΟΜΑΔΑ Θ' - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
3.1 Νεοελληνική Γλώσσα 1
3.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 1
3.3 Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους 1
3.6 Δακτυλογράφηση ξενόγλωσσου κειμένου (πρακτική δοκιμασία *)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(*) Στο μάθημα αυτό θα εξετασθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι, με βάση τη συνολική βαθμολογία στα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας, υπολογιζόμενων και των προσαυξήσεων, περιλαμβάνονται στον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.
Το μάθημα βαθμολογείται ως «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς». Όσοι βαθμολογηθούν ως «ανεπιτυχώς» αποκλείονται και καλούνται σε εξέταση οι επόμενοι με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης συνολικής βαθμολογίας έως ότου να καλυφθεί ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων.